CÓ NÊN XEM PHONG THỦY?…

PHONG THỦY ĐỊA LÝ LÀ GÌ? ( Phong Thủy Địa Lý,) Đây là cụm từ viết tắt của 3 yếu tố sau: Thủy Khí và Địa Khí, 2 yếu tố nay được chi phối bởi Thiên Văn-Lịch Pháp.

1.Phong: người ta luôn nghĩ nó là gió, nhưng mà gió thì được hình thành từ không khí (không khí động tức là gió), trong học thuyết Thái Cực khi lý luận về âm dương có viết: dương vi động, âm vi tĩnh, vì thế Phong ám chỉ chung về khí âm và khí dương, khi tĩnh nó là âm, khi động nó là dương, nên người ta dùng chữ Phong thay thế cho cụm từ (âm dương khí).

2. Thủy là nước, Thủy vi động, thuộc về Dương, cũng là đại diện cho dương khí.

3. Địa là đất, Địa vi tĩnh, thuộc về Âm, cũng là đại diện cho âm khí.

4. Lý, là quy tắc, quy chế, nguyên lý tuần tự, biểu thị cho Thiên Văn – Lịch Pháp ( thiên văn thể hiện cho không gian, lịch pháp thể hiện cho thời gian)

Tóm lại: (Phong: chỉ chung về âm dương khí). (Thủy: động thuộc dương). (Địa: tĩnh thuộc âm), (Lý: chỉ về thiên văn lịch pháp “thời gian phối hợp với không gian” sinh ra thời vận, thời vận chi phối âm dương cũng tức là chi phối Thủy khí & Địa khí, vết tắt là: “Phong Thủy Địa Lý ”.

Kết luận: “Phong Thủy Địa Lý ”. Là môn khoa học nghiên cứu nguyên lý,sự vận hành biến đổi của không gian,thời gian trong mối giao thoa,chi phối,tác động,biến đổi lên:thủy khí(thiên khí;các hành tinh trong hệ mặt trời) địa khí(trái đất) và nhân khí(con người),nhằm tìm ra môi trường sống,trí tuệ,nhân tâm, tốt nhất cho con người trên trái đất này.

TẠI SAO PHẢI XEM PHONG THỦY ĐỊA LÝ?

Cổ nhân có câu:”nhất mệnh,vận,nhị phong thủy”.

Mệnh vận là gì? Nói cho dễ hiểu thì mệnh là 1 chiếc xe mới 100 phần,hay chỉ 80,60 …20 phần thôi tức đã lỗi thời hư hỏng nhiều,còn vận là 8 vùng không,thời gian mà chiếc xe này phải tuần tự đi qua,đến vùng cuối cùng,đây cũng là giai đoạn cuối cuộc đời của mỗi người.

Như có 2 anh em sinh đôi,lá số hoàn toàn như nhau,sau khi sinh ra ,2 trẻ ở 2 vùng đất khác nhau trong vùng không gian thứ 1.trẻ thứ nhất được ở môi trường tự nhiên thuận lợi,có điều kiện nhân sinh thuận lợi sẽ khác trẻ thứ 2 ở môi trường khác không thuận lợi(ở nhà xấu,cuộc đất xấu…)thì khi trưởng thành 2 trẻ sẽ có:nhân,nghĩa,lê,trí, Tín hoàn toàn khác nhau.Chính vì thế cổ nhân có câu:

”Có Địa Linh mới sinh Nhân Kiệt”. Nhân Kiệt hiền tài là nguyên khí của quốc gia,làm cho cuộc sống của người người nhà nhà,vinh hoa,phú quý.Chính vì thế PHONG THỦY ĐỊA LÝ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống nhân sinh. Sinh vượng khí của không gian,thời gian trong môi trường phong thủy tốt,đã làm cho sức khỏe,trí tuệ,nhân tâm,nhân cách,bản thể mỗi con người sẽ thay đổi, phát triển bền vững,lên đỉnh hạnh phúc, thăng hoa.Cho nên chúng ta đón nhận, quan tâm, thực thi khảo sát,bố cục,thiết kế phong thủy chân pháp cho:

*Phong thủy cho mộ phần tổ tiên

* Phong thủy cho ngôi gia,v…v ,chúng ta sẽ,đang ở là góp phần :”TẠO PHÚC,ĐÓN TÀI CHO CUỘC SỐNG THĂNG HOA” Phong thủy huyền không gia vũ

THẦY VŨ ĐÌNH QUÝ Cùng Truyền Nhân.