Project Description

  • Chủ đầu tư : Anh Bình

  • Loại hình : Nhà Phố hiện đại

  • Mặt Tiền : 4m

  • Địa chỉ : Biên hòa, Đông Nai

  • Số Tầng : 03 tầng

  • Thời Gian Thực Hiện : 2017