Project Description

  • Chủ đầu tư : Chị Thảo

  • Loại hình : Nhà Phố

  • Mặt Tiền : 3.5m

  • Địa chỉ : Gò Vấp

  • Số Tầng : 05 tầng

  • Thời Gian Thực Hiện : 2017