Project Description

  • Chủ đầu tư : Chị Liên

  • Loại hình : Nhà Phố hiện đại

  • Mặt Tiền : 6.8m

  • Địa chỉ : An phú, Quận 2

  • Số Tầng : 04 tầng
  • Thời Gian Thực Hiện : 2019