Project Description

  • Chủ đầu tư : Anh Đắc

  • Loại hình : Biệt thự

  • Mặt Tiền : 10m

  • Địa chỉ : Phước Long B, Quận 9

  • Số Tầng : 03 tầng

  • Thời Gian Thực Hiện : 2018