Project Description

  • Chủ đầu tư : Cô Ngọc

  • Loại hình : Biệt Thự

  • Mặt Tiền : 8m

  • Địa chỉ : Cát Lái, Quận 2

  • Số Tầng : 02 tầng

  • Thời Gian Thực Hiện : 2018