Project Description

  • Chủ đầu tư : Cô Liên

  • Loại hình : Nhà Phố hiện đại

  • Mặt Tiền : 8m

  • Địa chỉ : Lâm Đồng

  • Số Tầng : 03 tầng

  • Thời Gian Thực Hiện : 2019