• Trình Tự Thực Hiện

Bước 1:

–  Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

–  Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).
Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
Ủy ban nhân dân Quận tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
Bước 3:Xem xét, giải quyết hồ sơ

–  Nếu đầy đủ, lập Biên nhận.

–  Nếu chưa hợp lệ, hướng dẫn cá nhân hoàn chỉnh.

Trong thời hạn xử lý, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân Quận cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè

Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận

4.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè (Theo Phụ lục 1 của Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố);
 • Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời sử dụng vỉa hè (Theo Phụ lục 2 của Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố);
 • Văn bản pháp lý khác (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè;

Trường hợp thi công xây dựng, sửa chữa công trình thì yêu cầu phải có bản sao giấy phép xây dựng hoặc sửa chữa do cơ quan có thẩm quyền cấp

4.2.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 1. Thời hạn giải quyết

  – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình.

  – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hoạt động trông giữ xe công cộng có thu phí; hoạt động phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa; hoạt động xã hội.

 2. Cơ quan thực hiện

  Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân Quận

 3. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, tổ chức

 4. Hoàn thành mẫu đơn

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè (Theo Phụ lục 1 của Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố);
  • Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời sử dụng vỉa hè (Theo Phụ lục 2 của Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố);
  • Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè (Theo Phụ lục 3 của Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố).
 5. Kết quả thực hiện

  Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè

 6. Phí, lệ phí

  Lệ phí: 12.000 đồng/m2/tháng (theo Khoản C Điều 2 của Quyết định số 964/QĐ-UB ngày 24/12/1991 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

 7. Yêu cầu khác

  Quy định này không áp dụng đối với các khu vực tổ chức phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm và các tuyến đường không có vỉa hè dọc hai bên.